Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil i flere år måtte bruke to journalsystem: Helseplattformens og våre egne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har tidligere skrevet at det ikke er mulig å overføre de enkelte legers pasientjournaler til Helseplattformen. Det er neglisjert, men korrekt og det er nå klart at det er vi legene som skal bygge Helseplattformens journalsystem. Det skal skje ved at vi skal gå gjennom pasientjournalene våre, trekke ut informasjon og så legge det inn i Helseplattformen.

Helse Midt omfatter 697 000 innbyggere. Et betydelig antall legejournaler må derfor gjennomgås av fastlegene på toppen av fastlegekrisen med overarbeidede fastleger, manglende fastleger og vikarleger.

Les også

«IT-giganten» Helseplattformen – fremtidsrettet eller umoderne?

Det skal være satt av ni måneder til dette dobbeltarbeidet. Det er urealistisk. Vi vil i flere år måtte bruke to journalsystem, Helseplattformens og våre egne, og tilsvarende dobbeltarbeid med de kommunale helsetjenestesystemene.

I over ett år har vi registrert at helsepersonellstillinger overføres til opplæring uten at stillingene erstattes. Ressurser til opplæring øker med Helseplattformen, mens dagens og fremtidens journalsystemer i stor grad er selvlærende.

Lovnad om «skyhøy gevinst» med Helseplattformen (direktør for helse og velferd Wenche Dehli i Trondheim kommune til Adresseavisen 22. oktober) ved reduksjon av «tidstyver» og dobbeltføringer med til sammen 58 millioner, på sikt 80 millioner årlig, er derfor etter min vurdering umulig.

Helseplattformens løpende kostnader er meget høye, høyst usikre, beregnes ulikt og det er sikkert at de vil øke. Med Trondheim kommunes bønn om 636 millioner i statlig støtte har kostnaden passert 4,3 milliarder. Fastlegeordningen ble tilført 100 millioner ekstra, nasjonalt og det er skrikende mangel på helsepersonell.

Les også

Helseplattformen fremstår som en seilas mot statlig redningsplanke og helsetjenestehavari

Jeg er overrasket over at det ikke reageres på at eier og anbudsvinner (Epic/Helseplattformen) tilføres ekstra midler i etterkant av anbudet, under prosessen

I motsetning til Helseplattformen har smarttelefoner som Apple en plattform som alle kan integrere seg mot. De sitter ikke med «alt» og det gir et hav av løsninger, apper.

Integrasjon av frittstående, spesialiserte og konkurrerende løsninger er også på plass i helsevesenet og det gir resultat. Det ble ved grenseoverovergangen i Meråker sommeren 2021 tatt opptil 1 000 covidtester daglig, muliggjort gjennom løsningen til en frittstående leverandør av elektronisk pasientjournal (EPJ).

Det er fra IT-hold gjentatte ganger vist til at en løsning som skal dekke alt blir for dyr, kompleks og for tung å tilpasse nye behov. Erfaringer fra liknende løsninger som Helseplattformen i våre naboland viser økt risiko for alvorlige pasientskader (Helsinki) og redusert pasientbehandlingskapasitet (Danmark). Etter det jeg kan se medfører Helseplattformen også stor fare for taushetsbrudd ved at feil tastetrykk kan «åpne dørene» og gjøre et vell av informasjon tilgjengelig for veldig mange. Tilsvarende system i våre naboland kanselleres.

Helseplattformen presenterer informasjon, konsekvenser og kostnader «stykkevis og delt» og innsyn begrenses ved lukkede styremøter.

Les også

Helseplattformen: For Midt-Norge blir det dyrt.

Kommentarer til denne saken