Spørsmål til fylkesordføreren:

Det er blitt kjent at Norges idrettsforbund ønsker å innføre automatisert videostrømming av idrettsarrangementer/-kamper gjennom leverandøren MyGame, som så tilbys som abonnementstjeneste. Trøndelag fylkeskommune er eier eller deleier i mange idrettsanlegg, blant annet for å ha arealer for kroppsøving for elever i videregående og fasiliteter for idrettsfagene.

Venstre er svært bekymret for at denne teknologien skal innføres i fylkeskommunale anlegg og mener at Trøndelag fylkeskommune må si klart nei til eventuell etablering i sine anlegg.

Allerede i mai advarte Stine Sofies Stiftelse mot NIFs planer om filming og strømming av breddeidrett ut på nett. Nå oppfordrer stiftelsen alle foreldre om å reservere sitt barn fra å bli filmet. Generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, omtaler filmingen som en «Ny arena for overgripere».

I utkast til en politisk sak i Trondheim kommune, som er gjort kjent gjennom media, skriver kommunaldirektør Ola By Rise blant annet at: «Kommunedirektøren er bekymret for at utstrakt bruk av opptak og strømming vil kunne heve barns terskel for å ville delta. (…) «Hensyn til tryggheten for barn og unge som bruker kommunens idrettsanlegg og som trener i kommunal halltid, er viktigere enn at kamper og konkurranser strømmes og tilgjengeliggjøres for abonnenter på MyGame» (…)

«De kommunale anleggene skal være trygge arenaer hvor barn kan utfolde seg, og terskelen skal være så lav som mulig for å delta. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det ikke åpnes for strømming av kamper og konkurranser for barn og unge under 18 år i kommunale idrettsanlegg eller i kommunal halltid».

VG skriver at «selskapet som leverer kameraer til strømming av norsk ungdomsidrett skal ha bidratt til overvåkning av undertrykte minoriteter i Kina og regnes som en sikkerhetsrisiko i USA. I USA er det forbud mot innkjøp av utstyr som er produsert av kinesiske Hikvision for bruk til blant annet samfunnssikkerhet eller kritisk infrastruktur. I England er selskapets kameraer svartelistet i offentlige bygg».

VG kan også fortelle at Norges største bank, DNB, både har «droppet bruk av kameraer fra det kinesiske selskapet Hikvision i egen virksomhet etter en sikkerhetsvurdering og satt Hikvision på en svarteliste over selskaper DNB ikke investerer i.» (…) Det vises «konkret til brudd på DNBs standard for ansvarlige investeringer knyttet til menneskerettigheter og arbeiderrettigheter».

Mine spørsmål til fylkesordføreren er:

  • Hva er status for eventuell etablering av MyGame i fylkeskommunale og delvis fylkeskommunale idrettsanlegg?
  • Vil fylkesordføreren ta initiativ til å forhindre innføring av MyGame i fylkeskommunale idrettsanlegg eller i fylkeskommunal halltid?
  • Hvordan jobber Trøndelag fylkeskommunale med å hindre uønsket videoovervåkning av elever i videregående skole eller andre barn og unge som bruker våre arealer?
  • Vil fylkesordføreren ta initiativ opp mot kulturministeren for å etablere et nasjonalt regelverk for å sikre gode og trygge idrettsarenaer, også når det gjelder eksponering på internett?
  • Vil fylkesordføreren ta initiativ til å innlemme forbud mot kameraer fra Hikvision i fylkeskommunale bygg og arealer i Trøndelag?