Ingen kjenner sine behov og hjelpemidler bedre enn de som trenger dem. Vi, hjelpemiddelbrukere som har årelang erfaring med å jakte på de små marginene som skiller gode løsninger fra de dårlige. Vi som vet at disse marginene er avgjørende for vår livskvalitet, og for vår evne til å delta som aktive borgere. Vi som vet at feil løsning for våre hjelpemidler ødelegger både hverdager, livsutsikter og helse.

Vi er en enormt stor og viktige kunnskapskilde NAV-Hjelpemidler bør klynge seg til. Både fordi det skaper de beste løsningene, og i lengden dermed også de billigste løsningene.

En annen kunnskapskilde er hjelpemiddelleverandørene. De er tekniske eksperter på sine egne produkter. Ingen kjenner hjelpemidlenes muligheter og begrensninger bedre enn dem. Å søke mot dem og aktivt bruke dem, skaper kostnadseffektive løsninger, velfungerende og kvalitativt bedre resultater.

Hvorfor skriver jeg slike selvfølgeligheter, når det burde være så innlysende at NAV-Hjelpemidler i praksis dro store veksler på kunnskapen til de erfarne hjelpemiddelbrukerne og forhandlerne.Det skjer selvsagt, men etter min mening verken systematisk eller aktivt. Tvert i mot finnes det dessverre mange eksempler på at den kunnskapen vi representerer blir avvist eller satt til side.

Det er fortsatt både motstand mot, og stor sendrektighet i bruken av "brukerpasset" som skal sette den erfarne hjelpemiddelbrukeren i førersetet for valg av innvilgede hjelpemidler, vedlikehold og reparasjon av disse. Til tross for klare anbefalinger fra ekspertutvalget ledet av Arild Hervik, og som jeg selv var en del av, er det ikke fulgt opp med tyngde og krav fra ledelsen i NAV. Stortinget har for lenge siden lagt klare føringer om innføring av brukerpasset i alle hjelpemiddelsentraler, men realitetene lar vente på seg. Informasjonen er blitt bedre, men ikke realitetene slik jeg hører om det fra funksjonshemmede fra ulike kanter av landet.

Resultat blir mange, alt for mange, tilfeller av elendige løsninger, først og fremst til fortvilelse for de som trenger hjelpemidlet og våre muligheter til å leve gode og aktive liv. Det er også fortvilende at faglige anbefalinger fra ergoterapeuter blir neglisjert. Dessuten er det til fortvilelse for unødvendig økte kostnader på offentlige budsjetter fordi leverandørenes kunnskap ikke blir brukt når kompliserte hjelpemidler skal tilpasses, utvikles eller forbedres.

Trond Roger Skogås-Rosendal, medlem av Namsos Venstre og Norges Handikapforbund